ANBI


Stichting Kampwerk Terbregge, ook wel bekend als SKT, is bezig met het verkrijgen van het Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) status. Deze status gaat gepaard met het inzicht geven in het functioneren van onze organisatie. Hierbij hoort een publicatieverplichting waarbij belanghebbende, en dus ook SKT, aan moet voldoen.

Doelstelling

Volgens de statuten:

De stichting stelt zich tot doel: 

- De organisatie en uitvoering van (vakantie)kampen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van zes tot en met zeventien jaar zonder onderscheid op grond van politieke of godsdienstige overtuiging, opvoeding of opleiding, afkomst of anderszins en voorts al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn. 

- Het bevorderen van contacten tussen kinderen en jongeren ten einde ze meer begrip voor elkaar te leren opbrengen en ze kennis te laten nemen van elkaars waarden en normen; 

- Kennis, ervaring en middelen beschikbaar te stellen derden.


Bestuurssamenstelling

Voorzitter

- Robin Verduyn

Secretaris

Naomi van Dijk a.i. 

Penningmeester

- Sid Dane

Algemeen bestuur

- Bas Herselman

- Demi van Pelt

- Manon Stoffels

- Jimi van Pelt

 

 

Meer weten over ons bestuur?

Gan naar de bestuurspagina

 

Beloningsbeleid

De bestuurders van de stichting ontvangen geen salaris of vrijwilligersvergoeding voor de uitgevoerde bestuurstaken. Ze ontvangen, net zoals de andere vrijwilligers, alleen vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Dit hebben we vastgelegd in onze statuten, artikel 7, lid 5.

 

Gegevens

Kamer van Koophandel 41128065

RSIN 816724763

SBI-code 88993 - Lokaal welzijnswerk Jeugd- en jongerenwerk

IBAN NL11INGB0000296836 ten name van Stichting Kampwerk Terbregge