Over SKT


Stichting Kampwerk Terbregge is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie die zomer- en herfstkampen organiseert voor kinderen en jongeren van 7 t/m 17 jaar. Enthousiaste stafleden verzorgen 's zomers en in de herfstvakantie een week vol actie, spanning, avontuur, maar bovenal gezelligheid.

De stichting is formeel in 1983 opgericht, maar de geschiedenis van de - van oorsprong Terbregse (Rotterdam) - kampen gaat terug tot de jaren van vlak na de Tweede Wereldoorlog. Stichting Kampwerk Terbregge is aangesloten bij Buurt- en Speeltuinwerk Rotterdam en YMCA Nederland.

Onze stafleden

De leiding van de kampen wordt gevormd door enthousiastelingen die het leuk vinden een kamp te leiden. Ze worden gezocht op grond van betrokkenheid bij het kampwerk, enthousiasme in het werken met kinderen en jongeren en de bereidheid om bepaalde vaardigheden zich eigen te maken. 
Over het algemeen gaat het om mensen die als kind mee zijn geweest als deelnemer en dat zo leuk vonden, dat ze nu als staflid ook een steentje willen bijdragen aan de stichting en willen blijven genieten van de SKT-kampsfeer. 
Voor de stafleden wordt elk jaar een trainingsweekend/dag georganiseerd, waarbij vaardigheden zoals EHBO, veiligheid, verzorging, spelleiding en omgang met kinderen met (lichte) gedragsproblemen worden getraind.

Stafleden beschikken soms over een pedagogische opleiding of zijn daar nog mee bezig, maar ook stafleden die door ervaring en enthousiasme een kamp tot een succes kunnen maken, zijn welkom. Ieder brengt zijn eigen mogelijkheden in: sfeer maken, verzorgen, spel leiden, kokkerellen, overzicht houden, streng zijn of de clown uithangen. Gezamenlijk vormen de stafleden één team.

Zo'n team bestaat altijd uit een coördinator, 2 koks en ongeveer 7-8 leiding. Er wordt altijd gestreefd naar een goede verdeling tussen mannen en vrouwen. Ieder kamp wordt bij terugkomst grondig geëvalueerd en nieuwe leiding wordt tijdens kamp gecoacht door iemand met meer ervaring.

Ben je, of ken je iemand, die het leuk zou vinden om als staflid met een SKT-kamp mee te gaan? Neem dan contact met ons op via info@sktweb.nl

Ons doel: plezier maken!

Plezier maken staat bij ons stipt voorop. Het belangrijkste uitgangspunt van de SKT kampen is dat elke deelnemer - en leiding! -  het naar zijn of haar zin moet hebben. Het plezier van de één mag nooit ten koste gaan van het plezier van de ander. Pesten wordt op onze kampen niet getolereerd en zijn we erg alert op. We maken het bespreekbaar met de deelnemers, zijn alert op signalen van pestgedrag en treden op als er onverhoopt toch gepest wordt op kamp.

Onze kampen

Jaarlijks organiseren we 3 zomerkampen en 2 herfstkampen. Deze kampen worden volledig georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. Hieronder vallen de bestuursleden, maar ook de leiding van de kampen, de administratieve ondersteuners, klusjesmensen, materiaalbeheerders en de collectanten en verkopers van de Jantje Beton collecte en de kalender van Oud-Terbregge. 

De inkomsten van de kampen dekken het grootste gedeelte van de onkosten van een kamp. Ons streven is om de kampen betaalbaar te houden, ook als het ene jaar de huur van de kamplocatie wat hoger uitvalt of er minder deelnemers mee gaan dan verwacht. Financiële acties, zoals de Jantje Beton collecte, zijn nodig om tekorten te dekken, inventaris aan te schaffen en te onderhouden, de organisatiekosten te betalen en een reserve op te bouwen om nieuwe activiteiten te kunnen opstarten en in geval van nood te kunnen aanspreken.

De prijzen van onze kampen zijn altijd totaalprijzen waarbij alles, waaronder het vervoer van en naar de kamplocatie, volledige verzorging, verzekering en kosten van de activiteiten zijn inbegrepen.

 

Dit is een kamp

Een kamp is meer dan een aaneenschakeling van leuke en aantrekkelijke activiteiten, meer dan een aantal maaltijden en enkele nachten slapen. In een kamp worden ervaringen opgedaan. Kinderen ontmoeten andere kinderen in een totaal andere sfeer dan zij thuis, op club of op school gewend zijn. In een kamp ontmoet je anderen, zie je anderen spelen, anderen lachen, anderen boos worden. Je moet gaan delen, aan tafel, het speelterrein, je privacy. Je maakt emoties mee met en van anderen.

Kortom, in een kamp leren kinderen van elkaar. Hier maak je veel pret, maar je komt ook jezelf tegen. Kinderen zetten hun eigen regels af  tegen die van anderen, ze kijken hoe ver ze kunnen gaan, maar ook in hoeverre ze de ander tegemoet moeten komen. Ze gaan vaak voor het eerst in hun leven zelf met geld om en moeten hun eigen kleding in de gaten houden. Op kamp zijn er geen pap en mam die zeggen wat je wel moet en niet hoeft te eten. Hier gelden andere regels, en hoe de volwassenen daarmee omgaan, is onbekend.

 

Naast het opdoen van al deze specifieke ervaringen is ook de fysieke kant van invloed. Kinderen gaan later naar bed dan gewoonlijk en zij zijn de gehele dag in touw met meer of minder inspannende activiteiten. Alles bij elkaar maakt dit een kamp tot een enerverende aangelegenheid en een heel bijzondere belevenis.

Zusterorganisatie SKK

In Krimpen aan den IJssel is onze zusterorganisatie, Stichting Kampwerk Krimpen, gevestigd. Ook SKK is een kleinschalige vrijwilligersorganisatie die zomerkampen organiseert voor kinderen en jongeren van 7 t/m 17 jaar.
Samen organiseren we het jongerenkamp voor jongeren van 15 t/m 17 jaar. Hiermee is het jongerenkamp altijd een gezellige mix van leiding én deelnemers van SKT én SKK.

Naast het jongerenkamp werken SKT en SKK op nog meer vlakken samen. Zo beheren we gezamenlijk het materiaal, wisselen we elkaar in de zomer af op de kamplocaties, regelen we het busvervoer van en naar kamp samen en zorgen we er met zijn allen voor dat de kampen op- en afgebouwd worden en het materiaal weer op de juiste manier bij de opslag terecht komt.

SKK is in 1991 opgericht door Tom Janse, in samenwerking met de vier Krimpense kerken Ark, Rank, Wingerd en IJsseldijkkerk. Tom Janse bracht het idee van een organisatie zoals SKT in bij de jeugdouderlingen van de vier kerken en daarmee was het ontstaan van SKK een feit.

Meer informatie over onze zusterorganisatie vind je op www.skkweb.nl

Promotie van onze kampen

Met de grootst mogelijke zorg kiezen we foto's uit die we gebruiken voor reclame doeleinden. Deze foto's plaatsen we bijvoorbeeld op onze website, maar kunnen ook terug komen op onze social media kanalen. 
Sommige foto's zijn erg leuk voor de deelnemers en staf die op kamp zijn geweest, maar zeggen niet zoveel voor buitenstaanders. Bij twijfel worden zulke foto's dan ook niet geplaatst. Ook foto's die privacygevoelig kunnen zijn zullen wij niet online plaatsen.

Mocht u het niet prettig vinden dat foto's van uw kind(eren) gebruikt kunnen worden ten behoeve van promotie-doeleinden, dan kunt u dit bij ons aangeven via info@sktweb.nl