Vrienden van SKT


Voor iedereen die Stichting Kampwerk Terbregge een warm hart toedraagt en die net als wij vindt dat ieder kind op kamp moet kunnen is er de mogelijkheid om Vriend van SKT te worden.

Word jij ook vriend van SKT?


Als vriend van SKT kunt u ons helpen om ieder jaar weer leuke kampen voor uw kind(eren) en kinderen van anderen te kunnen blijven organiseren. U steunt ons bijvoorbeeld bij het onderhouden van ons materiaal, de aanschaf van nieuw materiaal en u maakt het mogelijk dat er kinderen met ons mee kunnen die anders, vanwege financiële redenen, niet mee zouden kunnen. Wij vinden namelijk dat ieder kind de kans moet hebben om op kamp te gaan.

Want kamp, dat moet je beleven, daar moet je toch bij zijn geweest!

Vriend worden is makkelijk! Vul de SEPA machtiging in uit de SKT Vrienden folder of meld je vanaf heden ook digitaal aan. That's it!

U wordt al vriend vanaf €10,- (meer mag natuurlijk altijd!) per jaar en steunt ons daarmee enorm. 


Word Vriend van SKT als u vindt dat:

- ieder kind op kamp moet kunnen,
- kamp een unieke ervaring is voor kinderen,
- Stichting Kampwerk Terbregge goed
   werk doet,
- een kind nú net zoveel plezier moet hebben
   op kamp als u vroeger had,
- training van de vrijwilligers de basis is van
   verantwoorde kampen.

Dit doen wij met ons geld:

- We houden de kampprijs betaalbaar, ook als
   het ene jaar de kamphuur wat hoger uitvalt
   of het aantal deelnemers lager is dan
   verwacht,
- We nemen jaarlijks enkele kinderen
   waarvan de ouders het financieel minder
   breed hebben gratis of met korting mee,
- We onderhouden er onze materialen van en
   schaffen nieuw materiaal aan,
- We organiseren leuke en leerzame
   trainingen voor onze stafleden.

En zo komen we eraan:

- We collecteren ieder jaar voor Jantje Beton.
   De helft van de opbrengst komt direct ten
   goede aan het kampwerk,
- We verkopen kalenders met daarin foto's
   van Oud-Terbregge,
- We stellen ons materiaal beschikbaar voor
   de verhuur en vragen hier een kleine
   vergoeding voor,
- We vragen u om een donatie! Als Vriend van
   SKT steunt u ons enorm.